Pályázatok

"Nebojsza turisztikai fejlesztése” - TOP-1.2.1-15-TL1-2020-00029

 

Tolnanémedi Község Önkormányzata örömmel tájékoztatja a lakosságot, és az érdeklődőket, hogy községben újabb beruházás valósulhat meg, mivel Tolnanémedi Község Önkormányzata ismét pályázati forrást nyert. A turisztikai fejlesztés célú pályázati anyag révén a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül 149 977 300 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A projekt révén a Község területén található Nebojsza domb turisztikai fejlesztése valósulhat meg, ezzel szélesítve a térség turisztikai kínálatát. A beruházás keretében 1 darab komplex turisztikai létesítmény elkészül. A fő attrakció, egy 12 méter magas kilátó és mellé egy fából készült 5 méter magasságú feszület lesz. Továbbá infrastrukturális fejlesztés is megvalósul a projekt keretében, hogy nívós kiránduló hely jöjjön létre, amely képes bemutatni a környék természeti szépségét, és a sétány, a tanösvény és pihenőhelyek színvonalas helyszínt biztosítsanak az aktív szabadidő eltöltésére.
A pályázat hangsúlyt fektetett a környezetvédelemre és az esélyegyenlőségre is, így többek közt szelektív hulladékgyűjtők kerülnek kihelyezésre, megújuló energia is hasznosításra kerül, és a projekt keretében akadálymentesítés is megvalósul.
Tolnanémedi Község Önkormányzata a fejlesztés hatására arra számít, hogy megnövekszik a turisztikai célú látogatások száma a településen, ami pozitív hatással lehet a helyi gazdasági körülményekre is. A cél, hogy a természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tette látogatások számának növekedése elérje 2022 évvégére az 1875 főt.
A beruházás jelenlegi szakaszában az előkészítő munkálatok megkezdődtek, a kivitelezés várhatóan 2021 év folyamán indulhat meg. Kérjük a tolnanémedi lakosság megértését, támogatását az építési munkák folyamán!

A pályázati forrásból megvalósuló projekt azonosító száma: TOP-1.2.1-15-TL1-2020-00029

A pályázat címe: "Nebojsza turisztikai fejlesztése”

Vissza nem térítendő támogatás összege: 149 977 300 Ft

A támogatás intenzitása: 100 %.

A projekt kezdése 2021.03.01.

A tervezett befejezés időpontja: 2021.10.31

A projekt megvalósítási helyszínei: Tolnanémedi Hegysor utca és Nebojsza

A támogatás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította.


Magyar Falu Program – Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése alprogram

MFP-OTF/2020

A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

A projekt címe: Tornaszoba felújítása a Tolnanémedi Aprófalva Óvodában

A projekt azonosító száma: 3110844742

A szerződött támogatás összege: 14.729.488 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A meglévő tetőszerkezeti elemek cseréje, ezzel párhuzamosan az elaggott, régi függesztett gerenda és álmennyezet  elbontása, új padlóburkolat kialakítása, új gipszkarton álmennyezet építése, új cserépfedés, új lécezés, fóliázás, új bádogos szerkezetek építése, új belső festési munkák elvégzése

Támogatott tevékenységek: Terezési díj, műszaki ellenőr díja és kivitelezési kötlségek.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.08.31.

Státusz: Megvalósításra vár.


     Magyar Falu Program – Temetői infrastruktúra fejlesztése alprogram

     MFP-FVT/2020

     A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

     A projekt címe: Új kerítés építése a Tolnanémedi temető körül

     A projekt azonosító száma: 3111846253

     A szerződött támogatás összege: 4.951.306 Ft

     A támogatás mértéke: 100%

     A projekt tartalmának bemutatása: Új kerítés építése a temető körül, új kiskapu telepítése a régi helyére, két új nagykapu telepítése a      meglévők helyett.

     Támogatott tevékenységek: Tervezési és kivitelezési költségek.

     A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.10.31.

     Státusz: Megvalósításra vár.


TOP Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések                         

A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

A projekt címe: Csapadékvíz elvezetése Tolnanémedi községben

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00061

A szerződött támogatás összege: 199.975.250 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A pályázat célja, hogy az elhanyagolt, hiányos csapadékvíz elvezető rendszerek felújítása, korszerűsítése, valamint a csapadékvíz által keletkezett károk csökkentése, megszüntetése. A kiépítendő burkolt árok rendszerek, előre gyártott elemekből készülnek. Ezen megoldások szolgálják a vízzáróságot, a csapadékvíz biztonságos, kártétel nélküli bejutását a befogadóba, a medret érő rongálási és eróziós hatások megszűnnek, legalábbis jelentősen csökkennek. Az üzemeltetés és karbantartás gazdaságossá válik.
Támogatott tevékenységek: Építési tevékenység/kivitelezés költsége (árkok, vízelnyelő aknák, csatornák és medrek építése) Műszaki tervek elkészítése, Projekt előkészítő tanulmány elkészítése, Közbeszerzés költségei, Projektmenedzsment, Egyéb szakértői szolgáltatások díja, Műszaki ellenőr költsége, Marketing és kommunikációs költségek (fórum, kiadvány, molinó, rendezvény), Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 05. 30.

Státusz: Megkötött támogatási szerződés, tendertervek készítése, szerződéskötések. A közbeszerzés lezárult.


TOP Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

A projekt címe: Iskola épületének energetikai korszerűsítése Tolnanémedin

A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00035

A szerződött támogatás összege: 44.989.950 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt célja az épület energetikai hatékonyságának növelése azáltal, hogy fűtéskorszerűsítést hajtunk végre, utólagos hőszigetelést készítünk, valamint napelemek kerülnek telepítésre.
Támogatott tevékenységek: Fűtéskorszerűsítés, Napelemes rendszer telepítés, Akadálymentesítés, Hőszigetelés, Műszaki tervek, kiviteli tervek elkészítése, Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentáció elkészítése (Projektterv, és mellékletei), Közbeszerzés költségei, Projektmenedzsment, Egyéb szakértői szolgáltatások díja (mérnöki szakértői díjak, felmérések, kimutatások, adatbázisok), Műszaki ellenőr költsége, Képzés, Rendezvényszervezés, Kommunikációs költségek, Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 12. 29.

Státusz: Megkötött támogatási szerződés, árajálatkérések. Szerződéskötések. A közbeszerzés lezárult.


Magyar Falu Program – Orvosi eszköz alprogram

MFP-AEE/2020

A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

A projekt címe: A Tolnanémedi védőnői és orvosi rendelő fejlesztése

A projekt azonosító száma: 3073619917

A szerződött támogatás összege: 2.999.987 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: Szükségessé vált a védőnői és az orvosi rendelő eszközparkjának fejlesztése és bútorzatának cseréje. A hiányzó eszközök beszerzése, meglévő korszerűtlen eszközök cseréje, elöregedett bútorok lecserélése hozzájárul az egészségügyi alapellátás színvonalának növeléséhez.

Támogatott tevékenységek: Eszköz beszerzés.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.07.31.

Státusz: Megvalósult. Elszámolás alatt.


Magyar Falu Program – Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás

MFP-KTF/2020

A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

A projekt címe: Közösségszervező tovább foglakoztatása Tolnanémedin

A projekt azonosító száma: 3078722036

A szerződött támogatás összege: 2.969.460 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A pályázat keretében egy fő közösségszervező (kulturális munkatárs a könyvtárban) egy éves időtartamra történő határozott idejű foglalkoztatásához nyertünk teljes bér plusz járulék támogatást.

Támogatott tevékenységek: Bér és járulék támogatás.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 08. 31.

Státusz: Folyamatban.


     Magyar Falu Program – Temető fejlesztése alprogramTemetői világítás

     MFP-FFT/2019

     A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

     A projekt címe: Tolnanémedi temetői világítás kialakítása

     A projekt azonosító száma: 3020376272

     A szerződött támogatás összege: 4.179.824 Ft

     A támogatás mértéke: 100%

     A projekt tartalmának bemutatása: Temetői világítás kialakítása napelemes lámpákkal.

     Támogatott tevékenységek: lámpatestek, oszlopok beszerzése és telepítése

     A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.10.31.

     Státusz: Elkészült, elszámolás lezárult.


Magyar Falu Program – Eszközfejlesztés belterületi közterületek karbantartásáraFűnyíró traktor

MFP-KKE/2019

A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

A projekt címe: Fűnyíró traktor beszerzése a Tolnanémedi közterületek rendben tartására

A projekt azonosító száma: 3018904065

A szerződött támogatás összege: 14.999.999 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: LC2 Fűnyíró traktor beszerzése

Támogatott tevékenységek: Erőgépek, munkagépek beszerzése

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.03.31.

Státusz: Beszerzés megtörtént, elszámolás lezárult.


Mászó vár     Magyar Falu Program – Óvoda udvar alprogram

     MFP-OUF/2019

     A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

     A projekt címe: A Tolnanémedi Aprófalva Óvoda udvarának fejlesztése

     A projekt azonosító száma: 3020181799

     A szerződött támogatás összege: 2.770.719 Ft

     A támogatás mértéke: 100%

     A projekt tartalmának bemutatása: Játszótéri eszközök beszerzése.

     Támogatott tevékenységek: babaház, hinta, négyüléses mérleghinta, kétüléses rugós mérleghinta, rugós póni, 
     rugós repülő, mászóka, egyensúlyozó lépegető, lengő gerenda, mókuskerék

     A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.08.31.

     Státusz: Elkészült, elszámolás lezárult.


Magyar Falu Program – A nemzeti és helyi identitástudat erősítése alprogram

MFP-NHI/2019

A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

A projekt címe: Közösségszervező bértámogatása Tolnanémedin

A projekt azonosító száma: 1979622969

A szerződött támogatás összege: 2.796.300 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A pályázat keretében egy fő közösségszervező (kulturális munkatársa a könyvtárban) egy éves időtartamra történő határozott idejű foglalkoztatásához nyertünk teljes bér plusz járulék támogatást.

Támogatott tevékenységek: Bér és járulék támogatás.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 07. 31.

Státusz: Foglalkoztatás lezárult. Elszámolás lezárult.


     Magyar Falu Program – Orvosi eszköz alprogram

     MFP-AEE/2019

     A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

     A projekt címe: Tolnanémedi háziorvosi rendelő fejlesztése

     A projekt azonosító száma: 1985254235

     A szerződött támogatás összege: 2.981.033 Ft

     A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: Szükségessé vált az orvosi rendelő    eszközparkjának fejlesztése és bútorzatának cseréje. A hiányzó eszközök beszerzése, meglévő korszerűtlen eszközök cseréje, elöregedett bútorok lecserélése hozzájárul az egészségügyi alapellátás színvonalának növeléséhez.

Támogatott tevékenységek: Eszköz beszerzés.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 09. 30.

Státusz: Elkészült, elszámolás lezárult.


Az Agrárminisztérium, 2019. évi Pályázati felhívása a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására

Zártkerti Program ZP-1-2019

A projekt címe: Villamosenergia-ellátás biztosítása és út felújítása a Tolnanémedi zártkerteknél.

A projekt azonosító száma: ZP-1-2019/5306

Elnyert támogatás: 19.744.436 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Rövid összefoglaló: Alternatív energiaforrás-sziget telepítése ill. az erről táplált kisfeszültségű villamos-energia hálózat felszín alatti kiépítése az érintett zártkertek villamos energia ellátását hívatott megoldani, továbbá folytatjuk az út felújítást.

Státusz: Megvalósult. Elszámolás folyamatban.


TOP Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

A projekt címe: Művelődési Ház energetikai korszerűsítése Tolnanémedin

A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00007

A szerződött támogatás összege: 87.963.860 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt célja az épület energetikai hatékonyságának növelése azáltal, hogy fűtéskorszerűsítést hajtunk végre, utólagos hőszigetelést készítünk, továbbá kicseréljük a nyílászárókat. Ezen felül napelemek kerülnek telepítésre és akadálymentesítést is végzünk.
Támogatott tevékenységek: Hőszivattyús rendszer telepítése, Fűtéskorszerűsítés, Napelemes rendszer telepítés, Nyílászárócsere, Akadálymentesítés, Hőszigetelés, Műszaki tervek, kiviteli tervek elkészítése, Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentáció elkészítése, Közbeszerzés költségei, Projektmenedzsment, Egyéb szakértői szolgáltatások díja (felmérések, kimutatások, mérnöki tevékenység), Műszaki ellenőr költsége, Képzés, Rendezvényszervezés, Kommunikációs költségek, Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021

Státusz: Közbeszerzés lezárult. Kivitelezés 25%-on áll.


TOP Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

A projekt címe: Tolnanémedi önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése

A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00008

A szerződött támogatás összege: 107.129.702 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt célja az óvoda és a közös hivatal épületének energetikai hatékonyságának növelése azáltal, hogy fűtéskorszerűsítést hajtunk végre, utólagos hőszigetelést készítünk, továbbá kicseréljük a nyílászárókat. Ezen felül napelemek kerülnek telepítésre és akadálymentesítést is végzünk.
Támogatott tevékenységek: Hőszivattyús rendszer telepítése, Fűtéskorszerűsítés, Napelemes rendszer telepítés, Nyílászárócsere, Akadálymentesítés, Hőszigetelés, Műszaki tervek, kiviteli tervek elkészítése, Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentáció elkészítése, Közbeszerzés költségei, Projektmenedzsment, Egyéb szakértői szolgáltatások díja (felmérések, kimutatások, mérnöki tevékenység), Műszaki ellenőr költsége, Képzés, Rendezvényszervezés, Kommunikációs költségek, Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021

Státusz: Szerződéskötések. Közbeszerzés lezárult. Az óvoda és a hivatal épület felújítási munkálatai 50%-on állnak.


Vis maior pályázat 2017

A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

A projekt címe: Vis maior pályázat csapadékvíz gyűjtőárok hordalékfogó és energiatörő műtárgyak károsodásának helyreállítására (tolnanémedi 065/31 hrsz.)

A projekt azonosító száma: 385 724/2017

A támogatás összege: 21.199.000 Ft

A támogatás mértéke: 90%

A projekt tartalmának bemutatása: A 2017. októberében lehulló jelentős mennyiségű csapadék következtében a tolnanémedi 065/31 helyrajzi számon található gyűjtőárokban lévő hordalékfogó és energiatörő műtárgyak alámosódtak, a felületükön repedések jelentek meg. A műtárgy megrogyott, a rézsű kimosódott. A műtárgyak a funkciójukat nem tudják ellátni, a rézsű kimosódása a mellette futó 63117. számú közút biztonságos használatát is veszélyezteti. Az elnyert támogatás a gyűjtőárok hordalékfogó és energiatörő károsodásának helyreállítására kerül felhasználásra.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 07. 20.

Státusz: Elkészült, elszámolás lezárult.


Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2019

A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

A projekt címe: Hunyadi utca felújítása

A projekt azonosító száma: 442 412

A támogatás összege: 15.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 85%

A projekt tartalmának bemutatása: Újra aszfaltozás

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.

Státusz: Elkészült. Elszámolás lezárult.

 


Pályázat a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására

HUNG-2018

A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

A projekt címe: Nebojsza bemutató tér kialakítása

A projekt azonosító száma: HUNG-2018/5281

A támogatás összege: 1.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása: A Nebojsza dombon kialakításra kerülne egy nyitott oldalú pavilon padokkal. Célunk, hogy minél inkább természetbe illő kialakítással készüljön el ez a bemutató tér, így figyelünk annak elhelyezésére, az alapanyagokra.

Státusz: Elkészült, elszámolás lezárult.


Pályázat


HivatalÖnkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2018

A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

A projekt címe: Közös önkormányzati hivatal felújítása

A projekt azonosító száma: 404 500

A támogatás összege: 27.873.772 Ft

A támogatás mértéke: 95%

A projekt tartalmának bemutatása: Tető héjazat cseréje és szigetelése, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés – klimatizálás, villamoshálózat korszerűsítése

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 12. 31.

Státusz: Elkészült, elszámolás lezárult.


Helyi piacok és közétkeztetés fejlesztés című, VP6-7.21-7.4.1.3-17 kódszámú felhívásra beadott pályázat

A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

A projekt címe: Tolnanémedi főzőkonyha felújítása

A projekt azonosító száma: 1861856889

A támogatás összege: 19.588.446 Ft

A támogatás mértéke: 95%

A projekt tartalmának bemutatása: Raktár, hűtő kamra, vizesblokk felújítása, az épület külső nyílászáróinak cseréje, szigetelés színezés, akadálymentes parkoló kialakítása, napelemes kandelláber elhelyezése, konyhai eszközök, gépek, berendezések beszerzése, projekt menedzsment, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.05.31.

Státusz: Megvalósult, elszámolás alatt.


Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

A projekt címe: Tolnanémedi Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00587

A szerződött támogatás összege:6 millió Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Támogatott tevékenységek: Eszközbeszerzés: számítógépek monitorral, kártyaolvasóval, szoftverekkel, rack szekrény, szünetmentes tápegység; Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása és migráció, Oktatás, Tesztelés, Projektmenedzsment, Kötelező tájékoztatás és nyilvánossá

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 06. 30.

Státusz: Megvalósult, elszámolás alatt.


A közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése

GINOP-3.3.1-16-2016-00001

Elnyert támogatás: Térítésmentes eszközhasználat.

Rövid összefoglaló: A pályázati csomag az alábbi eszközök térítésmentes használatát tartalmazza határozatlan időre: 3 db laptop szoftverekkel, 2 db tablet, 2 db okos telefon, 1 db projektor, 1 db multifunkciós nyomtató, fax fénymásoló; 1-1 db kül- és beltéri Wifi Acces Point, 1 db router

Státusz: Megvalósult, az eszközök használatban.


PÁLYÁZAT

járdaBelügyminisztérium: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2017

Elnyert támogatás: 12.706.218 Ft

Rövid összefoglaló: Járdafelújítás a következő utcákban szakaszosan: Kossuth, Rákóczi, Deák, József Attila, Jókai, Diófa, Hunyadi, Battyhány

Státusz: Elkészült, elszámolás lezárult.
ELŐTETŐ RAVATALOZÓ     Belügyminisztérium: Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek
     támogatása2017

     Elnyert támogatás:1.599.870 Ft

     Rövid összefoglaló: Ravatalozó előtető kialakítása.

     Státusz: Elkészült, elszámolás lezárult.

PÁLYÁZAT

Pályázat

A Földművelésügyi Minisztérium, 2017. évi Pályázati felhívása a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására

Elnyert támogatás: 9.882.886 Ft

Rövid összefoglaló: Útfelújítás (új aszfaltburkolat) a Battyhány utcában 110 m hosszan, csapadékvíz elvezetéssel és esővízgyűjtő kialakítása.

Státusz: Elkészült, elszámolás lezárult.     Bethlen Gábor Alapkezelő: Testvér-települési programok és együttműködések

     Elnyert támogatás: 1.000.000 Ft

     Rövid összefoglaló: Tolnanémediről a tánccsoport, az énekkar, és a színjátszó kör tagjai 
     utaznak a pályázat keretén belül Nagyborosnyóra, valamint a jubileumi évforduló
     alkalmából elállításra kerül Tolnanémedi határában mindkét forgalmi irányból egy-egy
     testvér-települési kapcsolatot jelző tábla.

     Státusz: Megvalósult, elszámolás lezárult.