Pályázatok
Magyar Falu Program – Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása

MFP-KEB/2022

A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

A projekt címe: Közművelődési szakember foglalkoztatása Tolnanémedin

A projekt azonosító száma: 3340903495

A szerződött támogatás összege: 3.525.600Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A pályázat keretében egy fő közművelődési szakember egy éves időtartamra történő határozott idejű foglalkoztatásához nyertünk teljes bér plusz járulék támogatást.

Támogatott tevékenységek: Bér és járulék támogatás.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.05.31.

Státusz: A projekt sikeresen zárult. Elszámolva.Magyar Falu Program – Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése

MFP-ÖTIF/2022    

A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

A projekt címe: Tolnanémedi digitális temetőnyilvántartás elkészítése, laptop vásárlás

A projekt azonosító száma: 3341564468

A szerződött támogatás összege: 1.219.200 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A temetőnyilvántartás teljes elkészítése magába foglalja a következőket:

A temető teljes körű geodéziai felmérése.  Az összes síremlékről digitális fotó készítése.   A sírok és elhunytak adatainak rögzítése.  A térinformatika adatbázis elkészítése.  GeoCalc GIS MFP asztali szoftver telepítése. Web-alapú lekérdező modul telepítése.  A szoftver betanítása 1 alkalommal a telephelyen.

A laptop a program futtatásához szükséges.

Támogatott tevékenységek: Digitális temetőnyilvántartás elkészítése, laptop vásárlás

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.11.30.

Státusz: A projekt sikeresen zárult. Elszámolva.


  Magyar Falu Program – Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése - 2021

  MFP-TFB/2021
  A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata
  A projekt címe: Tolnanémedi Község Önkormányzatának falubusz beszerzése
  A projekt azonosító száma: 3289611916
  A szerződött támogatás összege: 14.320.001 Ft
  A támogatás mértéke: 100%


A projekt tartalmának bemutatása: Tolnanémedin a hatályos jogszabályok alapján eddig nem tudtunk létrehozni falugondnoki szolgálatot, mivel az ezer lakosnál kisebb településen működtethető csak. A sajnálatos népességszám csökkenés azonban most már lehetővé teszi ennek életre hívását.
A megvásárlásra kerülő falubusz az alábbi tevékenységek végzésében lesz hasznunkra:
- szociális étkeztetés: az időseknek házhoz szállítjuk az önkormányzati konyhán megrendelt ebédet
- házi segítségnyújtás: bevásárlás, gyógyszer beszerzése önmaguk ellátására saját erőből nem képes személyek esetén
- járóképtelen betegek és idősek szállítása háziorvosi rendelőbe, illetve más egészségügyi intézménybe
- egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása - járóképtelen betegek és idősek szállítása háziorvosi rendelőbe, illetve más egészségügyi intézménybe
- közösségi és szociális információk szolgáltatása
- a vírushelyzetre való tekintettel a lakosok oltópontra, tesztelésre történő szállítása, amennyiben ezt önállóan nem tudják megoldani, vakcina szállítása a háziorvos részére.

Támogatott tevékenységek: gépjárműbeszerzés

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.01.31.

Státusz: A projekt sikeresen zárult. Elszámolva.


Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021

MFP-ÖTIK/2021

A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

A projekt címe: Tolnanémedi óvoda környezetrendezése és eszközbeszerzés

A projekt azonosító száma: 3284708400

A szerződött támogatás összege: 4.999.487 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt elsődleges célja a melléképület felújítása. El kell végezni a babaház hiányos falazatának pótlását, és újra kell vakolni az épületet. Megvalósul a sérült, rossz állapotú tetőszerkezeti elemek cseréje bontással, újraépítéssel lindab tetőfedéssel csatornázással kompletten. Fa szerkezetű, oszlopokra épített féltető készül kerékpár tárolóként lindab fedéssel, térkő aljzattal. Térkő burkolatú járda készül a babaházhoz. Az építés, felújítás mellett eszközbeszerzésre nyertünk támogatást, 3 db öltözőszekrényt, 2 ágyneműtartós szekrényt, 1 db játéktároló szekrénysort készíttetünk.

Támogatott tevékenységek: Építés/felújítás, eszközbeszerzés, kapcsolódó általános költségek: építészeti tervezés és a műszaki ellenőrzés

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.08.31.

Státusz: A projekt sikeresen elkészült, elszámolva.


Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021

   MFP-ÖTIK/2021

   A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

   A projekt címe: A Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal udvarának rendezése,   
   eszközbeszerzés

   A projekt azonosító száma: 3284707957

   A szerződött támogatás összege: 4.982.863 Ft

   A támogatás mértéke: 100%

  A projekt tartalmának bemutatása: A projekt elsődleges célja, hogy az önkormányzat  
  udvarát leaszfaltozzuk, mivel jelenleg földes, kavicsos, és a lejtése miatt a víz több
  sávban is kimosta. A hivatal bejárata és a házasságkötő terem is így közelíthető csak
  meg, és ez a mai kor elvárásainak már nem felel meg. Másodsorban az irodai
  bútorok közül a hivatali dolgozók székeit cseréljük le és az irattárba új polcokat
  vásárolunk. A projekt általános költségei között szerepel az építészeti tervezés és a
  műszaki ellenőrzés.

Támogatott tevékenységek: Építés/felújítás, eszközbeszerzés, kapcsolódó általános költségek

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.09.30.

Státusz: A projekt sikeresen elkészült, elszámolva.


"Nebojsza turisztikai fejlesztése” - TOP-1.2.1-15-TL1-2020-00029

 

Tolnanémedi Község Önkormányzata örömmel tájékoztatja a lakosságot, és az érdeklődőket, hogy községben újabb beruházás valósulhat meg, mivel Tolnanémedi Község Önkormányzata ismét pályázati forrást nyert. A turisztikai fejlesztés célú pályázati anyag révén a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül 149 977 300 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A projekt révén a Község területén található Nebojsza domb turisztikai fejlesztése valósulhat meg, ezzel szélesítve a térség turisztikai kínálatát. A beruházás keretében 1 darab komplex turisztikai létesítmény elkészül. A fő attrakció, egy 12 méter magas kilátó és mellé egy fából készült 5 méter magasságú feszület lesz. Továbbá infrastrukturális fejlesztés is megvalósul a projekt keretében, hogy nívós kiránduló hely jöjjön létre, amely képes bemutatni a környék természeti szépségét, és a sétány, a tanösvény és pihenőhelyek színvonalas helyszínt biztosítsanak az aktív szabadidő eltöltésére.
A pályázat hangsúlyt fektetett a környezetvédelemre és az esélyegyenlőségre is, így többek közt szelektív hulladékgyűjtők kerülnek kihelyezésre, megújuló energia is hasznosításra kerül, és a projekt keretében akadálymentesítés is megvalósul.
Tolnanémedi Község Önkormányzata a fejlesztés hatására arra számít, hogy megnövekszik a turisztikai célú látogatások száma a településen, ami pozitív hatással lehet a helyi gazdasági körülményekre is. A cél, hogy a természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tette látogatások számának növekedése elérje 2022 évvégére az 1875 főt.
A beruházás jelenlegi szakaszában az előkészítő munkálatok megkezdődtek, a kivitelezés várhatóan 2021 év folyamán indulhat meg. Kérjük a tolnanémedi lakosság megértését, támogatását az építési munkák folyamán!

A pályázati forrásból megvalósuló projekt azonosító száma: TOP-1.2.1-15-TL1-2020-00029

A pályázat címe: "Nebojsza turisztikai fejlesztése”

Vissza nem térítendő támogatás összege: 149 977 300 Ft

A támogatás intenzitása: 100 %.

A projekt kezdése 2021.03.01.

A tervezett befejezés időpontja: 2023.12.31.

A projekt megvalósítási helyszínei: Tolnanémedi Hegysor utca és Nebojsza

A támogatás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította.


Magyar Falu Program – Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése alprogram

   MFP-OTF/2020

   A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata
   A projekt címe: Tornaszoba felújítása a Tolnanémedi Aprófalva Óvodában
   A projekt azonosító száma: 3110844742
   A szerződött támogatás összege: 14.729.488 Ft
   A támogatás mértéke: 100%
 
   A projekt tartalmának bemutatása: A meglévő tetőszerkezeti elemek
   cseréje, ezzel párhuzamosan az elaggott, régi függesztett gerenda és
   álmennyezet  elbontása, új padlóburkolat kialakítása, új gipszkarton
   álmennyezet építése, új cserépfedés, új lécezés, fóliázás, új bádogos
   szerkezetek építése, új belső festési munkák elvégzése

Támogatott tevékenységek: Tervezési díj, műszaki ellenőr díja és kivitelezési költségek.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.08.31.

Státusz: Elszámolva.


     Magyar Falu Program – Temetői infrastruktúra fejlesztése alprogram

     MFP-FVT/2020

     A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

     A projekt címe: Új kerítés építése a Tolnanémedi temető körül

     A projekt azonosító száma: 3111846253

     A szerződött támogatás összege: 4.951.306 Ft

     A támogatás mértéke: 100%

     A projekt tartalmának bemutatása: Új kerítés építése a temető körül, új
     kiskapu telepítése a régi helyére, két új nagykapu telepítése a meglévők
     helyett.

     Támogatott tevékenységek: Tervezési és kivitelezési költségek.

     A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.10.31.

     Státusz: Elszámolva.


TOP Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések                         

A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

A projekt címe: Csapadékvíz elvezetése Tolnanémedi községben

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00061

A szerződött támogatás összege: 199.975.250 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A pályázat célja, hogy az elhanyagolt, hiányos csapadékvíz elvezető rendszerek felújítása, korszerűsítése, valamint a csapadékvíz által keletkezett károk csökkentése, megszüntetése. A kiépítendő burkolt árok rendszerek, előre gyártott elemekből készülnek. Ezen megoldások szolgálják a vízzáróságot, a csapadékvíz biztonságos, kártétel nélküli bejutását a befogadóba, a medret érő rongálási és eróziós hatások megszűnnek, legalábbis jelentősen csökkennek. Az üzemeltetés és karbantartás gazdaságossá válik.
Támogatott tevékenységek: Építési tevékenység/kivitelezés költsége (árkok, vízelnyelő aknák, csatornák és medrek építése) Műszaki tervek elkészítése, Projekt előkészítő tanulmány elkészítése, Közbeszerzés költségei, Projektmenedzsment, Egyéb szakértői szolgáltatások díja, Műszaki ellenőr költsége, Marketing és kommunikációs költségek (fórum, kiadvány, molinó, rendezvény), Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 05. 30.

Státusz: A projekt sikeresen elkészült, elszámolva.


TOP Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

A projekt címe: Önkormányzati tulajdonú épület energetikai korszerűsítése Tolnanémedin

A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00035

A szerződött támogatás összege: 44.989.950 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt célja az épület energetikai hatékonyságának növelése azáltal, hogy fűtéskorszerűsítést hajtunk végre, utólagos hőszigetelést készítünk, valamint napelemek kerülnek telepítésre.

Támogatott tevékenységek: Fűtéskorszerűsítés, Napelemes rendszer telepítés, Akadálymentesítés, Hőszigetelés, Műszaki tervek, kiviteli tervek elkészítése, Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentáció elkészítése (Projektterv, és mellékletei), Közbeszerzés költségei, Projektmenedzsment, Egyéb szakértői szolgáltatások díja (mérnöki szakértői díjak, felmérések, kimutatások, adatbázisok), Műszaki ellenőr költsége, Képzés, Rendezvényszervezés, Kommunikációs költségek, Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 12. 31.

Státusz: A projekt sikeresen elkészült, elszámolva.

Sajtó megjelenés az épület átadó rendezvényről: https://www.teol.hu/helyi-kozelet/2022/10/a-tolnanemedi-iskolabol-csaladsegito-gyermekjoleti-szolgalat-lesz    Magyar Falu Program – Orvosi eszköz alprogram

    MFP-AEE/2020

    A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

    A projekt címe: A Tolnanémedi védőnői és orvosi rendelő fejlesztése

    A projekt azonosító száma: 3073619917

    A szerződött támogatás összege: 2.999.987 Ft

    A támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása: Szükségessé vált a védőnői és az orvosi rendelő eszközparkjának fejlesztése és bútorzatának cseréje. A hiányzó eszközök beszerzése, meglévő korszerűtlen eszközök cseréje, elöregedett bútorok lecserélése hozzájárul az egészségügyi alapellátás színvonalának növeléséhez.

Támogatott tevékenységek: Eszköz beszerzés.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.07.31.

Státusz: Elszámolva.


Magyar Falu Program – Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás

MFP-KTF/2020

A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

A projekt címe: Közösségszervező tovább foglakoztatása Tolnanémedin

A projekt azonosító száma: 3078722036

A szerződött támogatás összege: 2.969.460 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A pályázat keretében egy fő közösségszervező (kulturális munkatárs a könyvtárban) egy éves időtartamra történő határozott idejű foglalkoztatásához nyertünk teljes bér plusz járulék támogatást.

Támogatott tevékenységek: Bér és járulék támogatás.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 08. 31.

Státusz: Elszámolva.


     Magyar Falu Program – Temető fejlesztése alprogramTemetői világítás

     MFP-FFT/2019

     A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

     A projekt címe: Tolnanémedi temetői világítás kialakítása

     A projekt azonosító száma: 3020376272

     A szerződött támogatás összege: 4.179.824 Ft

     A támogatás mértéke: 100%

     A projekt tartalmának bemutatása: Temetői világítás kialakítása napelemes lámpákkal.

     Támogatott tevékenységek: lámpatestek, oszlopok beszerzése és telepítése

     A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.10.31.

     Státusz: Elkészült, elszámolás lezárult.


Magyar Falu Program – Eszközfejlesztés belterületi közterületek karbantartásáraFűnyíró traktor

MFP-KKE/2019

A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

A projekt címe: Fűnyíró traktor beszerzése a Tolnanémedi közterületek rendben tartására

A projekt azonosító száma: 3018904065

A szerződött támogatás összege: 14.999.999 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: LC2 Fűnyíró traktor beszerzése

Támogatott tevékenységek: Erőgépek, munkagépek beszerzése

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.03.31.

Státusz: Beszerzés megtörtént, elszámolás lezárult.


Mászó vár     Magyar Falu Program – Óvoda udvar alprogram

     MFP-OUF/2019

     A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

     A projekt címe: A Tolnanémedi Aprófalva Óvoda udvarának fejlesztése

     A projekt azonosító száma: 3020181799

     A szerződött támogatás összege: 2.770.719 Ft

     A támogatás mértéke: 100%

     A projekt tartalmának bemutatása: Játszótéri eszközök beszerzése.

     Támogatott tevékenységek: babaház, hinta, négyüléses mérleghinta, kétüléses rugós mérleghinta, rugós póni, 
     rugós repülő, mászóka, egyensúlyozó lépegető, lengő gerenda, mókuskerék

     A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.08.31.

     Státusz: Elkészült, elszámolás lezárult.


Magyar Falu Program – A nemzeti és helyi identitástudat erősítése alprogram

MFP-NHI/2019

A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

A projekt címe: Közösségszervező bértámogatása Tolnanémedin

A projekt azonosító száma: 1979622969

A szerződött támogatás összege: 2.796.300 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A pályázat keretében egy fő közösségszervező (kulturális munkatársa a könyvtárban) egy éves időtartamra történő határozott idejű foglalkoztatásához nyertünk teljes bér plusz járulék támogatást.

Támogatott tevékenységek: Bér és járulék támogatás.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 07. 31.

Státusz: Foglalkoztatás lezárult. Elszámolás lezárult.


     Magyar Falu Program – Orvosi eszköz alprogram

     MFP-AEE/2019

     A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

     A projekt címe: Tolnanémedi háziorvosi rendelő fejlesztése

     A projekt azonosító száma: 1985254235

     A szerződött támogatás összege: 2.981.033 Ft

     A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: Szükségessé vált az orvosi rendelő    eszközparkjának fejlesztése és bútorzatának cseréje. A hiányzó eszközök beszerzése, meglévő korszerűtlen eszközök cseréje, elöregedett bútorok lecserélése hozzájárul az egészségügyi alapellátás színvonalának növeléséhez.

Támogatott tevékenységek: Eszköz beszerzés.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 09. 30.

Státusz: Elkészült, elszámolás lezárult.


Az Agrárminisztérium, 2019. évi Pályázati felhívása a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására

Zártkerti Program ZP-1-2019

A projekt címe: Villamosenergia-ellátás biztosítása és út felújítása a Tolnanémedi zártkerteknél.

A projekt azonosító száma: ZP-1-2019/5306

Elnyert támogatás: 19.744.436 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Rövid összefoglaló: Alternatív energiaforrás-sziget telepítése ill. az erről táplált kisfeszültségű villamos-energia hálózat felszín alatti kiépítése az érintett zártkertek villamos energia ellátását hívatott megoldani, továbbá folytatjuk az út felújítást.

Státusz: Megvalósult. Elszámolás folyamatban.


    TOP Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

    A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

    A projekt címe: Művelődési Ház energetikai korszerűsítése
    Tolnanémedin

    A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00007

    A szerződött támogatás összege: 99.218.159 Ft

    A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt célja az épület energetikai hatékonyságának növelése azáltal, hogy fűtéskorszerűsítést hajtunk végre, utólagos hőszigetelést készítünk, továbbá kicseréljük a nyílászárókat. Ezen felül napelemek kerülnek telepítésre és akadálymentesítést is végzünk.

Támogatott tevékenységek: Hőszivattyús rendszer telepítése, Fűtéskorszerűsítés, Napelemes rendszer telepítés, Nyílászárócsere, Akadálymentesítés, Hőszigetelés, Műszaki tervek, kiviteli tervek elkészítése, Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentáció elkészítése, Közbeszerzés költségei, Projektmenedzsment, Egyéb szakértői szolgáltatások díja (felmérések, kimutatások, mérnöki tevékenység), Műszaki ellenőr költsége, Képzés, Rendezvényszervezés, Kommunikációs költségek, Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.09.30

Státusz: Elszámolás alatt.


TOP Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

A projekt címe: Tolnanémedi önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése

A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00008

A szerződött támogatás összege: 120 808 708 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt célja az óvoda és a közös hivatal épületének energetikai hatékonyságának növelése azáltal, hogy fűtéskorszerűsítést hajtunk végre, utólagos hőszigetelést készítünk, továbbá kicseréljük a nyílászárókat. Ezen felül napelemek kerülnek telepítésre és akadálymentesítést is végzünk.


Támogatott tevékenységek: Hőszivattyús rendszer telepítése, Fűtéskorszerűsítés, Napelemes rendszer telepítés,
Nyílászárócsere, Akadálymentesítés, Hőszigetelés, Műszaki tervek, kiviteli tervek elkészítése, Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentáció elkészítése, Közbeszerzés költségei, Projektmenedzsment, Egyéb szakértői szolgáltatások díja (felmérések, kimutatások, mérnöki tevékenység), Műszaki ellenőr költsége, Képzés, Rendezvényszervezés, Kommunikációs költségek, Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.09.30.

Státusz: Záró elszámolás elfogadva.


Vis maior pályázat 2017

A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

A projekt címe: Vis maior pályázat csapadékvíz gyűjtőárok hordalékfogó és energiatörő műtárgyak károsodásának helyreállítására (tolnanémedi 065/31 hrsz.)

A projekt azonosító száma: 385 724/2017

A támogatás összege: 21.199.000 Ft

A támogatás mértéke: 90%

A projekt tartalmának bemutatása: A 2017. októberében lehulló jelentős mennyiségű csapadék következtében a tolnanémedi 065/31 helyrajzi számon található gyűjtőárokban lévő hordalékfogó és energiatörő műtárgyak alámosódtak, a felületükön repedések jelentek meg. A műtárgy megrogyott, a rézsű kimosódott. A műtárgyak a funkciójukat nem tudják ellátni, a rézsű kimosódása a mellette futó 63117. számú közút biztonságos használatát is veszélyezteti. Az elnyert támogatás a gyűjtőárok hordalékfogó és energiatörő károsodásának helyreállítására kerül felhasználásra.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 07. 20.

Státusz: Elkészült, elszámolás lezárult.


Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2019

A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

A projekt címe: Hunyadi utca felújítása

A projekt azonosító száma: 442 412

A támogatás összege: 15.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 85%

A projekt tartalmának bemutatása: Újra aszfaltozás

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.

Státusz: Elkészült. Elszámolás lezárult.

 


Pályázat a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására

HUNG-2018

A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

A projekt címe: Nebojsza bemutató tér kialakítása

A projekt azonosító száma: HUNG-2018/5281

A támogatás összege: 1.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása: A Nebojsza dombon kialakításra kerülne egy nyitott oldalú pavilon padokkal. Célunk, hogy minél inkább természetbe illő kialakítással készüljön el ez a bemutató tér, így figyelünk annak elhelyezésére, az alapanyagokra.

Státusz: Elkészült, elszámolás lezárult.


Pályázat


HivatalÖnkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2018

A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

A projekt címe: Közös önkormányzati hivatal felújítása

A projekt azonosító száma: 404 500

A támogatás összege: 27.873.772 Ft

A támogatás mértéke: 95%

A projekt tartalmának bemutatása: Tető héjazat cseréje és szigetelése, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés – klimatizálás, villamoshálózat korszerűsítése

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 12. 31.

Státusz: Elkészült, elszámolás lezárult.


    Helyi piacok és közétkeztetés fejlesztés című, VP6-7.21-7.4.1.3-17 kódszámú
    felhívásra beadott pályázat

    A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

    A projekt címe: Tolnanémedi főzőkonyha felújítása

    A projekt azonosító száma: 1861856889

    A támogatás összege: 19.588.446 Ft

    A támogatás mértéke: 95%

A projekt tartalmának bemutatása: Raktár, hűtő kamra, vizesblokk felújítása, az épület külső nyílászáróinak cseréje, szigetelés színezés, akadálymentes parkoló kialakítása, napelemes kandelláber elhelyezése, konyhai eszközök, gépek, berendezések beszerzése, projekt menedzsment, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.05.31.

Státusz: Megvalósult, elszámolás lezárult.


Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

A projekt címe: Tolnanémedi Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00587

A szerződött támogatás összege:6 millió Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Támogatott tevékenységek: Eszközbeszerzés: számítógépek monitorral, kártyaolvasóval, szoftverekkel, rack szekrény, szünetmentes tápegység; Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása és migráció, Oktatás, Tesztelés, Projektmenedzsment, Kötelező tájékoztatás és nyilvánossá

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 06. 30.

Státusz: Megvalósult, elszámolás alatt.


A közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése

GINOP-3.3.1-16-2016-00001

Elnyert támogatás: Térítésmentes eszközhasználat.

Rövid összefoglaló: A pályázati csomag az alábbi eszközök térítésmentes használatát tartalmazza határozatlan időre: 3 db laptop szoftverekkel, 2 db tablet, 2 db okos telefon, 1 db projektor, 1 db multifunkciós nyomtató, fax fénymásoló; 1-1 db kül- és beltéri Wifi Acces Point, 1 db router

Státusz: Megvalósult, az eszközök használatban.


PÁLYÁZAT

járdaBelügyminisztérium: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2017

Elnyert támogatás: 12.706.218 Ft

Rövid összefoglaló: Járdafelújítás a következő utcákban szakaszosan: Kossuth, Rákóczi, Deák, József Attila, Jókai, Diófa, Hunyadi, Battyhány

Státusz: Elkészült, elszámolás lezárult.
ELŐTETŐ RAVATALOZÓ     Belügyminisztérium: Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek
     támogatása2017

     Elnyert támogatás:1.599.870 Ft

     Rövid összefoglaló: Ravatalozó előtető kialakítása.

     Státusz: Elkészült, elszámolás lezárult.

PÁLYÁZAT

Pályázat

A Földművelésügyi Minisztérium, 2017. évi Pályázati felhívása a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására

Elnyert támogatás: 9.882.886 Ft

Rövid összefoglaló: Útfelújítás (új aszfaltburkolat) a Battyhány utcában 110 m hosszan, csapadékvíz elvezetéssel és esővízgyűjtő kialakítása.

Státusz: Elkészült, elszámolás lezárult.     Bethlen Gábor Alapkezelő: Testvér-települési programok és együttműködések

     Elnyert támogatás: 1.000.000 Ft

     Rövid összefoglaló: Tolnanémediről a tánccsoport, az énekkar, és a színjátszó kör tagjai 
     utaznak a pályázat keretén belül Nagyborosnyóra, valamint a jubileumi évforduló
     alkalmából elállításra kerül Tolnanémedi határában mindkét forgalmi irányból egy-egy
     testvér-települési kapcsolatot jelző tábla.

     Státusz: Megvalósult, elszámolás lezárult.

0