Hírek

Gazdálkodási elõadót keresünk

2022.06.15

Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal

gazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7083 Tolnanémedi, Fő utca 29.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Pénzügyi, költségvetési, gazdálkodási terület.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Főkönyvi könyvelés, beszámoló készítés, pénzügyi elszámolások, számlázás, adatszolgáltatás, analitikus nyilvántartások vezetése, adminisztrációs feladatok elvégzése. Bevallási kötelezettségek teljesítése a NAV felé. Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása, pályázatok pénzügyi lebonyolítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Középfokú képesítés,
 •         Önálló feladat - és problémamegoldó képesség, szakmai ismeret, terhelhetőség, precizitás. - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Középfokú képesítés, 29/2012./III.7/Korm. rend. 1. melléklet 19. pontjában foglalt képesítés,
 •         Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok.
 •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás arról, hogy a pályázó az erkölcsi bizonyítványt megkérte.
 •         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
 •         Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok megismeréséhez.
 •         Önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Erzsébet jegyző nyújt, a 74/403-961 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7083 Tolnanémedi, Fő utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Tn/526-2/2022 , valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási előadó.
 •         Személyesen: Takács Erzsébet jegyző, Tolna megye, 7083 Tolnanémedi, Fő utca 29. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, határidőben benyújtott pályázatot a jegyző bírálja el. A pályázó az elbírálás eredményéről - indokolás nélkül - postai úton vagy email címen értesül. A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         tolnanemedi.hu - 2022. június 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. június 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Kapcsolódó fájlok:

S22C-6e22061512090.pdf    
0