Hírek

Tájékoztatás kisgyermeket nevelõ szülõk képzésének elõsegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása kapcsán

2021.05.05

A Magyar Államkincstár és az OFA Nonprofit Kft. közös projektjének célja azon kisgyermeket nevelő szülők támogatása, akik gyermekük nevelése mellett tanulmányaikat folytatják vagy első szakképzettségüket szeretnék megszerezni. 

Ha Ön szívesen tanulna, vagy jelenleg képzésben vesz részt és ​megfelel a programba lépés feltételeinek, maximum 12 hónapig, legfeljebb havi 100.000 Ft ösztöndíjra pályázhat.​

A tájékoztatás célja jelenleg az igényfelmérés. Kérem, hogy amennyiben valamely képzés felkeltette az érdeklődését, úgy töltse ki az igényfelmérő lapot és a jelenéti ívet, és adja le az önkormányzatnál.

Az igényfelmérő lap letölthető itt, vagy átvehető személyesen az önkormányzatnál.

A jelenléti ív letölthető itt, vagy átvehető személyesen az önkormányzatnál.

Támogatásban részesíthetők köre:

A projekt keretében a Kincstár azon, gyermekük után 
 • csecsemőgondozási díjban (CSED)
 • gyermekgondozási díjban (GYED)
 • gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES)
 • gyermeknevelési támogatásban (GYET)
részesülő szülők számára nyújt támogatást, akik 18. életévüket betöltötték és a gyermek nevelése mellett tanulnak továbbá
 • állandó lakóhelye, vagy ha tartózkodási hellyel rendelkezik, a tartózkodási helye a Középmagyarországi régión kívüli településen van,
 • iskolai végzettsége nem haladja meg a középfokú végzettséget:
 • szakképzettséggel
  • nem rendelkezik
  • legfeljebb középfokú szakiskolai végzettséggel (10 osztállyal) vagy
  • a támogatási igény benyújtásának événél legalább 5 évvel korábban megszerezett szakképesítéssel vagy
  • (a megszerzés időpontjától függetlenül) csak részszakképesítéssel
rendelkezik, továbbá
 • a támogatási kérelem benyújtásakor legfeljebb 3 hónapja folytat tanulmányokat
Egyéb technikai feltétel: rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval és bankszámlával, amelyre a támogatás folyósítható.
Milyen képzések esetén fizethető ösztöndíj
 • az általános iskola 5-8. osztályainak elvégzésére irányuló felkészítő képzésen
 • középfokú oktatási intézményben folyó, érettségire felkészítő képzésen
 • iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében megvalósuló, az
  Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképzés vagy a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakmára felkészítő szakmai oktatás, szakképesítésre felkészítő szakmai képzés, részszakmára felkészítő szakmai oktatás
Nem nyújtható ösztöndíj azon szakképesítések és szakképesítés-ráépülések szerzésére irányuló képzések esetén, melyek az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletnek a képzés megkezdésének időpontjában hatályos 1. melléklete alapján kizárólag „tanfolyami képzés” („TK”) keretében végezhetők el.
Milyen támogatási lehetőségek vannak
 • Alacsony intenzitású képzés esetén havi 40000 Ft maximum 200000 Ft
 • Magas intenzitású képzés esetén havi 60000 Ft maximum 8 hónapon keresztül és sikeres vizsga esetén további havi 40000 Ft minden teljesített hónapra vonatkozóan egyösszegben visszamenőleg.
Magas intenzitásúnak kell tekinteni azt a képzést, mely a havi 8 alkalmat (alkalmanként legalább  4x45  percet) vagy  havi  40 tanórát  eléri.
Támogatható rész szakmai képzések az M-Stúdium Kft szervezésében a teljesség igénye nélkül:

1./ Aranykalászos gazda 480 – 720 óra
2./ Bolti előkészítő 300 óra
3./ Cukrászsegéd 600 óra
4./ Csokoládé termék gyártó 320 – 480 óra
5./ Háztartásvezető 450 óra
6./ Pénztáros 300 óra
7./ Segédgondozó 735 óra
8./ Sütemény készítő 500 – 600 óra
9./ Szakács segéd 600 óraLink gyűjtemény:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GpEl7V12p0mc1HSiWoBrOMNpInlqmMdGtfvCT6bcDHZUN1FZQlpONTgxT0FUQTZHQUw0WjlSQldSTC4u

 

0