Hírek

Szociális tûzifa igényelhetõ

2020.10.02

Tolnanémedi község képviselő testülte 2020. évben is rendeletet alkotott a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól. A támogatást írásban kérelmezni kell. A formanyomtatvány a hivatalban kérhető vagy letölthető itt. A kérelmet és a csatolandó dokumentumokat 2020. október 20. napjáig lehet az Önkormányzatnál leadni. A kérelmek elbírálása a képviselő testület hatáskörébe tartozik. A döntést a soron következő rendes testületi ülésen hozzák majd meg. A megítélt tűzifa mennyisége a beérkező kérelmek számától és a rendelkezésre álló mennyiségtől függ. A támogatásban részesülőket az önkormányzat határozatban kiértesíti. A tűzifa átvételét a jogosult az átvételi elismervény aláírásával igazolja. 

Vígh László
Polgrámester
0