Hírek

Sajtóközlemény - Megkezdődött a csapadékvíz elvezetésére elnyert projekt megvalósítása Tolnanémediben

2021.07.07
Tolnanémedi Község Önkormányzata a TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00061 azonosító számú „Csapadék víz elvezetése Tolnanémedi Községben” című pályázatával 199,98 millió Ft összegű, 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatást nyert el az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból.

A projekt célja, az elhanyagolt, hiányos csapadékvíz elvezető rendszerek felújítása, korszerűsítése, valamint a csapadékvíz által keletkezett károk csökkentése, megszüntetése. A kiépítendő burkolt árok rendszerek, előre gyártott elemekből készülnek. Ezen megoldások szolgálják a vízzáróságot, a csapadékvíz biztonságos, kártétel nélküli bejutását a befogadóba, a medret érő rongálási és eróziós hatások megszűnnek, legalábbis jelentősen csökkennek. Az üzemeltetés és karbantartás gazdaságossá válik.

Megvalósítási helyszínek: Széchenyi utca, Petőfi utca, Hidegvölgyi árok (Tolnanémedi belterület 364; 365; 1096; 131/3; 110; 305; 1092; helyrajzi számú ingatlanok)

Támogatott tevékenységek: Építési tevékenység/kivitelezés költsége (árkok, vízelnyelő aknák, csatornák és medrek építése) Műszaki tervek elkészítése, Projekt előkészítő tanulmány elkészítése, Közbeszerzés költségei, Projektmenedzsment, Egyéb szakértői szolgáltatások díja, Műszaki ellenőr költsége, Marketing és kommunikációs költségek (fórum, kiadvány, molinó, rendezvény), Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

A kedvezményezett neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata
A projekt címe: Csapadékvíz elvezetése Tolnanémedi községben
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00061 A szerződött támogatás összege: 199.975.250 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 09. 30.

További információ kérhető: Vígh László polgármester, sajtóreferens Elérhetőség: 06/30/255-0465, polghiv.tonanemedi@tolna.net

Kapcsolódó fájlok:

Sajtóközlemény kezdés.pdf    
0