Hírek

Rendkívüli települési támogatás

2021.11.23
Tolnanémedi Község Önkormányzata a következő feltételekkel nyújt rendkívüli települési támogatást a pénzbeli és természetbeni szociális juttatásokról szóló 4/2015./II.26/ önkormányzati rendeletet 16.§. (1) bekezdésének módosítása alapján.

Jogosultak azok,  
  • akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregség nyugdíj ötszörösét (28.500*5= 142.500 Ft/fő)
  • az egyedül élők/egyedülállók, akiknek a jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregség nyugdíj hatszorosát (28.500*6=171.000 Ft)
Igénylés:
  • A kérelem és kitöltési útmutató letölthető ITT, illetve átvehető az önkormányzatnál.
  • A járványügyi helyzetre való tekintettel a nyomtatvány kitöltésében telefonon állnak rendelkezésre a hivatal munkatársai, nem áll módunkban az ügyfelek helyett kitölteni a kérelmet.
  • A kérelmet és mellékleteit a megadott határidőig a hivatalban kell leadni személyesen.
  • A nyomtatványt kérjük pontosan kitölteni és a mellékleteket (pl: jövedelemigazolás) is csatolni, mert ennek hiányában a kérelem elutasításra kerül. HIÁNYPÓTLÁS NINCS LEHETŐSÉG!
 
A támogatási kérelmeket a fent leírt módon
2021.
november 23. napjától 2021. december 3. napjáig
 lehet benyújtani.
 
Bírálat: A támogatásról mindenkit határozatban értesítünk.
 
Kifizetés: A járványügyi helyzetre való tekintettel a bankszámlára történő utalást részesítjük előnyben, a pénztári kifizetés rendjéről a határozatban értesítjük a kedvezményezetteket.
 
Vígh László
Polgármester
0